همپا با شما تا مقصد

مــا با استـفاده از دانـش فــنی و تـجربیات ارزشـمند نیروی انسانی جوان و با ایمان خود، در کنار  تخصص و دانش روز همکاران مان در اقـصا نـقاط جـهان، بـرای ارتـقاء زیرساخت های نـاوگان حمل و نقل کشور به تـراز جـهانی، تمام توان و نیروی خود را بکار بسته و با امیدواری کامل تلاش خود را آغاز نموده ایم.

آن روز دیر نباشد تا همپا با هم سوار بر یکی از مدرن ترین خطوط شهری خاورمیانه باشیم.

خدمات ما

تعمیرنگهداری

تیم فنی متخصص و کارآزموده شرکت سواریران با همکاری واحدهای خدمات پس از فروش و تامین قطعات شرکت های بزرگ سازنده اتوبوس از طریق دفتر اروپائی خود، آمادگی کامل جهت عقد قرارداد تعمیر نگهداری، خدمات جامع سرویس (Overhaul) کلیه خودروهای فعال و غیرفعال ناوگان حمل و نقل شهری کشور را اعلام می دارد.

تسهیلات اعتباری

بـا تــوجه بــه امکانات اعتباری ایجاد شده گروه خـودروسـازی سـواریـران در اروپـا، بصورت مـحدود امـکان تجهیز، نـوسازی و بازسازی نـاوگــان حـمل و نـقل شـــهری از طریق اعطای تسهیلات ارزی مـقـدور بـوده و در صـورت نـیاز به اطلاعات بیـشتر بـــا کــارشـناســان ایـن حــوزه در شــرکت سواریران تماس حاصل فرمائید.  

تامین قطعات oem

این شرکت با دسـترسی بـه بـازارهای تـامین کننده قطعات یدکی از طریـق دفـاتر بازرگانی خـود در اروپـا و آمـریـکـای شـمالـی امـکان سـفارش، خـرید و تـحویـل کلیه قطعات اصلی بـصورت OEM و یـا Aftermarket بـرای کلیه خـودروهای در حال تردد در داخل کشور فراهم بوده و آماده عقد قرارداد تامین هستیم.

تخصص ما

نوسازی

نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری

نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری در توسعه کلان شهرها و شهرهای متوسط با توجه به نیاز کشور امری اجتناب نایذیر است. در شرایط کنونی، شرکت سواریران بر آن است تا بتواند با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده خود در صنعت اتوبوس سازی و همکاری با شرکت Göppel آلمان کلیه نیازهای صنعت حمل و نقل شهری را به انواع اتوبوس های 10، 12، 18 و 30 متری و با تنوع قوای محرکه بصورت ,DIESEL, CNG, HYBRID و ELECTRIC تامین و با ارائه خدمات کامل پس از فروش در خدمت ناوگان شهری قراردهد.

بازسازی اتوبوس های از کار افتاده

با توجه به برخی محدودیت های اقتصادی در برنامه ریزی های کلان شهری وعدم نیاز به صرف هزینه های بسیار جهت نوسازی ناوگان و نیز لزوم ارتقاء سیستم حمل ونقل شهری به استانداردهای کاهش آلایندگی و بروز شدن این ناوگان، شرکت سواریران در این خصوص آماده ارائه خدمات جامع سرویس (Overhaul) انواع اتوبوس های شهری تولید شرکت های اروپائی وآسیائی را همراه با ارائه خدمات تامین قطعات اصلی و تعمیر نگهداری راعلام میدارد.